Vil du bli sponsor?

Norsk Rottweilerklubb, avd. Vestfold sitt nye treningsfelt gjøres på dugnad av klubbens medlemmer. Vi er en organisasjon og har derfor begrenset med midler.

I samarbeid med Hundenmin Hundeskole  driver vi med kurs. I tillegg arrangerer vi åpen dag og konkurranser. Vi bruker positiv innlæringsmetoder og fremhever riktig adferd. Økonomiske forpliktelser løses gjennom forhåndsbetalt kostnadsdeling mellom hundeskolen og medlemmene.

Norsk Rottweilerklubb, avd. Vestfold trenger midler for videreutvikling av dette tilbudet. Vi har pr. dags dato ikke tilgang til vann og kloakk. Dette er en stor investering som vi jobber med å få til. Som sponsor bidrar du med å gi medlemmer, kursdeltakere og instruktører et godt miljø å jobbe i. Bedre lys, vann og ikke minst toalett, vil gi økt trivsel og motivasjon.

Er du interessert i å støtte oss eller høre mer om hvordan vi driver vår virksomhet?

Ta kontakt med Britt på 416 10 616 eller e-post post@rottweilervestfold.no.

www.rottweilervestfold.no